Shopping cart

Tag: Entembeni Old People’s Home

AbeMthwakazi Queens UK, Bathi Sebebhalisile Okusemthethweni

WASHINGTON DC —  Abesifazana abadabuka ezigabeni zeMandebeleni, eZimbabwe asebehlala eNgilande, abazizibiza ngokuthi yiMthwakazi Queens UK, bathi bayathuthuka lokhu basungulayo iqembu leli lokuhlomisana njengabomama ukuze banqobe kunkinga abadibana lazo empilweni, ezimulini lasemsebenzini besemazweni. Kunje omama laba…

Got Question? Call us 24/7

+44 7752 288391

Clarence Road, Bilston, United Kingdom

We Using

Safe Payments

Secured by:

Copyright. Mthwakazi Queens - 2021

Website by Digital Vantage

Mthwakazi Queens is a registered Charity in the UK.

Reg Number: 11645552